Eureka Cup Klas 3

Leerjaar 3 – Ministerie van Defensie

Defensie beschermt wat ons Nederlanders lief is en strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Hiervoor worden veel verschillende transportmiddelen gebruikt, variërend per krijgsmachtdeel van tanks tot helikopters. Elk transportmiddel heeft haar eigen aandrijvende motor en vergt een andere specialiteit van het technische personeel bij Defensie. Dit vereist niet alleen veel verschillend opgeleid personeel, maar ook veel verschillende reserveonderdelen voor onderhoud en het verhelpen van een defect. We dagen jullie uit een universele modulaire motor te ontwerpen die de verschillende transportmiddelen kan aandrijven en zo Defensie te helpen!

Leerjaar  3 – OTIB
PDF lesmateriaal
Levensloopbestendig wonen door ogen zorgverlener

Voor veel ouderen komt er een eind aan het wonen in hun eigen huis wanneer ze ouderdomsproblemen krijgen. Naarmate zij ouder worden komen er zowel fysieke als mentale problemen om de hoek kijken. Hierdoor is het niet meer mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en moeten zij naar een verzorgingstehuis, vaak tegen hun zin. Om ouderen te helpen vragen wij jullie om een levensloopbestendige woning te ontwerpen! Een woning waarin ouderen gelukkig verder kunnen leven, ook als er gezondheidsproblemen optreden. Zorg jij ervoor dat ouderen gelukkig blijven? Doe dan deze opdracht voor OTIB!

Klik hier voor een Youtube filmpje over Eurekacup mei 2019